HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik || INTERVIEW
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: På sporet af Europa - og vores identitet


Af sprogforsker
Flemming André Philip Ravn,
lektor, tredobbelt cand.mag.

Publiceret den 14. maj 2022.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • Jakob Danneskiold-Samsøe:
 • Rejsen mod Europa – BIND I – De første 10.000 år
 • Udkommer den 25. april 2022
 • Hardcover, 536 sider, pris: 399,95 kr.
 • GADS FORLAG
 • BUY HERE / Kan købes her.

  HISTORIE/SAMFUND: Denne flotte bog er den første af to dele, som samlet fortæller hele historien om Europa - fra neandertalerne og helt frem til i dag. Første del begynder i forhistorisk tid og slutter i slutningen af det 18. Århundrede med USA’s uafhængighed (1776) og Den franske Revolution (1789). Bogen undersøger bl.a., hvad der er særegent ved europæisk historie og identitet. Kort sagt: Hvad er Europa? Rejsen mod Europa er et forsøg på at forstå de lange udviklingstræk, der har bevirket, at Europa - vores lille og dog mangfoldige kontinent - er kommet til at se ud, som det gør. Denne underliggende søgen gør bogen interessant, og den er tillige velskrevet og velformuleret og kommer fint omkring de mest centrale emner. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her.


  Skæbnefællesskab på mange måder

  Europæerne er mange slags og bebor hele det europæiske kontinent, der i vores tid er forholdsvis privilegeret økonomisk og materielt set; men sådan har det ikke altid været. Europæerne indgår på godt og ondt i et geografisk, etnisk og historisk skæbnefællesskab. Det handler bl.a.om vores egen selvforståelse som europæere. Jakob Danneskiold-Samsøe forklarer:
  At være dansk, eller europæisk, hander jo ikke kun om grænse og politiske styreformer. Det handler om sprog, historisk bevidsthed og omgangsformer – om forestillinger, forventninger og fordomme. Alt det, vi kan kalde kultur. Og det handler om teknologi og hverdagsliv (p. 10).
  Netop hverdagens liv er vigtig i alle kulturer, for kulturen skabes i hverdagen. Sammen dermed er de teknologier og materialer, vi omgiver os med, og som kan tjene os som nyttige redskaber.

  Indoeuropæerne

  Jeg kan særligt godt lide kapitel 3 -- måske fordi jeg er sprogmand. Det handler om indoeuropæerne og mere præcist om migrationerne til og i Europa af folkestammer, som talte indoeuropæisk sprog, samt effekten heraf. Forfatteren skriver:
  Indoeuropæerne kommer til at dominere Europa genetisk. De seneste års påvirkning har påvist, at europæernes fremherskende gener hidtil var domineret af indvandrerne fra Mellemøsten. Det ændrer sig, især i Nord- og Østeuropa. De nye indvandrere er højere og har klarere hud (...) Det er også sandsynligt, at det er dem, som i virkeligheden bringer laktosetolerancen med sig, men som nævnt er forskerne ikke enige (...)

  Kun enkelte nutidige spog som for eksempel baskisk stammer fra tiden før indoeuropæerne. Dermed opstår en lkke distinkte indoeuropæiske sproggrupper og kulturer. Nogle forsvinder ud af historien igen, f.eks. hittitterne, der kortvarigt skabte et imperium i Anatolien for 4.000 år siden. Andre præger Europa den dag i dag, det gælder navnlig de fem sproggrupper, som vi skal se nærmere på - grækerne, kelterne, romerne, germanerne og slaverne (pp. 51-53).
  Herligt at disse folkestammer uddybes (grækerne, kelterne, romerne, germanerne og slaverne), herunder at deres sprog inddrages. Også interessant at nævne oldtidssproget hittittisk (indoeuropæisk) - skønt Anatolien ganske vist ikke ligger i Europa, men i det fra Danmark fjerne Asien.


  Religion og mytologi i Europa

  Fra at være en marginal jødisk sekt til efterhånden at blive anerkendt i Rom og i Romerriget, der dog ikke anerkender romernes guder, men kun kristendommens Gud. Gennem mission vokser antallet af kristne, og der bygges kristne kirke her og dér - og der opstår hele kristne lokalsamfund. Men endnu er det meste af Europa ikke kristnet. Bogen skriver om frankerne samt vores eget folk, vikingerne. Desværre er der - som forfatteren skriver - meget, vi ikke ved om vikingerne. Men det bliver de ikke mindre spændende af.

  Nu er bogen jo et strejftog ned gennem Europas historie, så vikingerne må nøjes med 5-6 sider (pp. 93-98). Om vikingerne skriver forfatteren dette:
  Vikingerne er germanere. Det vil sige, at de taler germanske sprog (oldnordisk) og ærer germanske guder ligesom de germanere over hele det hedenske Nordeuropa, som til stadighed skrumper, i takt med at kristendommen vinder frem. Jylland er under pres fra Frankerriget, men danerne har held med at undgå, at Danmark bliver endnu en provins i det mægtige Frankerrige.

  Kristendom og andre udviklinger

  Senere går kristendommen sin sejrsgang i Europa - også i Norden, og den gamle gudelære træder i baggrunden. Kapitel 6 handler om, hvorledes det kristne Europa formes, herunder kirkens op- og nedture, indre brydninger samt forhold til samfundet i øvrigt så som mission og fjendebilleder. Senere kommer kapitler om Renæssancen, teknologi, et fint afsnit om den danske astronom Tycho Brahe.

  Bogens sidste kapitler handler om Europas mange krige, heraf nogle ganske langvarige, samt indre opløsningstendens såsom Den borgerlig-liberale franske Revolution i 1789 med efterfølgende borger- og menneskerettigheder, men også med en meget blodig guillotine, for enhver omvæltning søger at mydre dem, der sad på magten før.

  Personligt kan jeg godt lide, når man i dansk skriver ord i ordklassen proprier med stort, men jeg ved godt, at der er valgfrihed i moderne retskrivning. Og denne bog følger den moderne trend med små begyndelsesbogstaver dér. Men jeg kan godt lide at ord som Vikingetiden, Reformationen, Junigrundloven (p. 15) skrives med stort. Disse ord er proprier, fordi de er navne på unikke og navngivne historiske epoker i Danmarkshistorien. Dansk er jo et germansk sprog, og vi har forkærlighed for store bogstaver.

  Men derudover er bogen fint (dvs. korrekt) kommateret, og sproget et pænt og behageligt at læse. Bogens indhold er meget opbyggelig og giver viden om Europas historie i store træk. Det er et værk, der bidrager med et fint overblik over vigtige tråde i Europa historie og sætter begivenheder i relation til hiananden. Derfor kan alle historieinteresserede få meget ud af at læse denne bog, der hermed rekommanderes.

  Denne bogs forfatter er fil.dr.Jakob Danneskiold-Samsøe. Han er historiker og er uddannet i København, Lund og Cambridge.

  Jeg glæder mig allerede nu til bogens 2. del udkommer, ikke mindst fordi den vil fokusere på de seneste 200 år i europæisk historie, og dermed kommer indholdet tættere på vores egen tid.