HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Spændende irsk bog forsker i OSCAR WILDES forfatterskab med fokus på hans eventyr


Af
Flemming André Philip Ravn,
lektor, tredobbelt cand.mag.

Publiceret den 23. juli 2016.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • ANNE MARKEY: "Oscar Wilde's Fairy Tales: Origins and Contexts"
 • IRISH ACADEMIC PRESS.
 • Uindbundet, 230 sider. Pris: 40,50 euro (300,- DKK).
 • BUY HERE / Kan købes her.

  ENGELSK/LITTERATUR: Den irske forfatter OSCAR WILDE nåede at opnå stor berømmelse allerede i sin egen levetid for sine velformulerede skrifter og vittige-satiriske pen. Irland var dengang en britisk koloni. I forfatterskabet er også en væsentlig del eventyr, og det er dem, som den irske forfatter, Dr. Anne Markey, har forsket i, og som hun skriver om sin engelsksprogede Oscar Wilde bog. Hendes bog er fuld af nyttige observationer og overvejelser og kan være inspirerende for alle, der kender og/eller holder af Oscar Wildes forfatterskab. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder bogen her.


  Dr. ANNE MARKEY er forsker ved Trinity College i Dublin. Hun har i flere år forsket i Oscar Wildes forfatterskab, og hendes bog om Wilde litterære produktion inden for eventyrgenret indeholder disse fem kapitler samt en konklusion:
  • 1) The Discovery and Study of Folklore.
  • 2) The Wildes and Irish Folklore.
  • 3) The Literary Fairy Tale.
  • 4) The Happy Prince and Other Tales.
  • 5) A House of Pomegranates.
  • Conclusion: 'The Folk-tale is the Father of all Fiction'.

  Det første kapitel er en grundig gennemgang af de fremherskende ideer og tankegang, der har præget forskningen i Oscar Wilde og især dennes arbejder inden for eventyrgenren. Forfatteren demonstrerer et stort og fint overblik over den forskning, der har været inden for området.

  Kapitel to gør sig overvejelser over, hvad irsk folklore i grunden er, og hvilken rolle denne har spillet inden for litteraturen (f.eks. for Yeats) samt for Oscar Wilde. Begge Wildes velrenommerede forældre - Sir William Wilde og Lady Jane Wilde ("Speranza") - var meget optaget af irsk folklore, men det ser ud til, at dette i mindre grad har optaget Oscar Wilde selv.

  Oscar Wilde opvoksede i Irland, men han er kendt for sine ofte ambivalente og tvetydige udsagn om sin irske nationale identitet, idet han også levede en stor del af sit liv i England.

  * * *

  OSCAR WILDES tag på eventyrgenren skete primært i de værker, som han publicerede i sine to samlinger af eventyr, The Happy Prince and other Tales (1888) og A House of Pomegranates (1891). Disse eventyr var nok tilegnet børn, en de var i lige så høj grad beregnet for et voksent læsepublikum. Anne Markey viser, hvorledes Oscar Wildes eventyr trods af deres uhyggelige og foruroligende indhold i virkeligheden synes at bekræfte konservative og traditionelle værdier.

  Anne Markeys akademiske forskning udfordrer da også den herskende konsensus om, at Wildes historier skulle trække kraftigt på irsk folkloristisk materiale. I stedet sætter hun Oscar Wildes litterære værker inden for eventyrgenren ind i en stærre kontekst af litterære, kulturelle og narrative traditioner - såvel irske som europæiske.

  En ulempe ved bogen er, at den dvæler uhyre meget (om end interessant) ved genreforståelse, historie og litteraturteori således at man skal helt frem til kapitel 4 og 5 for at komme i dybden med Oscar Wilde, og det er jo trods alt hans litteratur, som bogen burde handle om. Her, endelig, får man så gode, faglige analyser af flere af Wildes eventyr såsom The Happy Prince, The Young King og The Devoted Friend.

  Bogen, hvor hvert kapitel har referentielle slutnoter, er skrevet i et behageligt engelsk stilleje, som er nemt at læse, og på en velargumenterende, deducerende måde.