HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: SPLENDID engelsk- sproget lærebog om Levantens/ Nærøstens gamle kulturer og folkeslag


Af sprogforsker
Flemming André Philip Ravn,
lektor, cand.mag. et art.

Publiceret den 27. maj 2016.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • MARC VAN DE MIEROOP:
 • "A History of the Ancient Near East - ca. 3000-323 BC".
 • Forlag: WILEY Blackwell.
 • Uindb., 424 sider. Pris: 25 br. pund, ca. 250 kroner.
 • BUY HERE / Kan købes her.

  HISTORIE/ASSYRIOLOGI: Denne tredje udgave af Van De Mieroops lærebog inkorporerer den allernyeste videnskabelige forskning. Bogen præsenterer et samlet overblik over de multikulturelle kulturer i det gamle Nærøsten i perioden 3000 f.Kr. til 323 f.Kr. --- Gamle kulturer og kulturfolk, hvoraf nogle nu for længst er gået i glemmebogen, prægede den politiske, sociale, sproglige og kulturelle udvikling i det gamle Nærøsten i de tre årtusinder frem mod vor tidsregnings begyndelse. Bogen er skrevet i kronologisk orden, og der er 16 kapitler, hvor man kan dykke ned i de forskellige epoker og riger. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder lærebogen her.


  BOGEN ER SKREVET på engelsk, og den er henvendt til universitetsstuderende. Det betyder, at det sproglige niveau er højt, men dog læselig for danske læsere. Jeg kan lide bogen. Den giver et splendidt overblik over kulturerne i Oldtidens Nærøsten i de tre årtusinder frem mod vores tidsregnings begyndelse, hvor gamle bykulturer og urbaniseringsfænomener fandtes, f.eks. byen Uruk i det sydlige Mesopotamien. Senere udviklede byerne sig til bystater og derfra til territorialstater. Denne udvikling sker over to-tre tusinde år.

  Hvad er "Nærøsten" helt præcist?

  Ifølge bogens definition svarer et stort område, som i dag ligger i det østlige Tyrkiet, Libanon, Syrien, Jordan, Irak og det vestlige Iran. Sådan cirka det, som kaldes Levanten plus Iraq - men uden Kanaan/Israel/Palæstina, tyrkerne, perserne og de gamle ægyptere - da disse kulturer, folkeslag og sprog, akademisk set, studeres under andre områder end Nærøsten og Assyriologi.

  * * *

  BOGEN INDEHOLDER mange gode diskussioner, f.eks. assyriologiens metode, som bl.a. er arkæologi, og hvorledes man daterer fund - om usikkerheder og nøjagtigheder.

  Mange kilder er skrevet på lertavler med kileskrift på forskellige sprog. Disse skal tydes og forstås af sprogforskere, der er kyndige i assyriologi, semitisk filologi og andre sprog. Som sprogforsker har jeg et særligt øje for de passager i bogen, som handler om lingvistik. Forfatteren skriver bl.a.:
  The most extensively written languages of Mesopotamia were Sumerian and Akkadian. The first was a language without any known cognates, and with a unique grammer and vocabulary. It was spoken throughout the third millennium in the south of Mesopotamia.

  By the early second millennium, only bureaucrats and cult personnel still used it; the date of its disappearance as a spoken language remains uncertain. Akkadian was a Semitic language related to Hebrew, Arabic, and many other languages of the Near East, but of a somewhat different grammatical structure. Its verbal system classifies it as an "east Semitic language". Akkadian was written and spoken from the mid-third millennium to the late first over a wide geographical region".
  Der er ingen tvivl om, at visse mellemøstlige sprog som akkadisk og senere aramæisk har haft stor udbredelse - og derfor stor kulturel betydning - både før og nu.


  HVAD VAR DET for folkeslag, der boltrede sig i Nærøsten i Oldtiden? Det var hittiter, sumerere, assyrere, babyloniere og persere og mange andre folkeslag. Og disse folkeslag talte en vrimmel af forskellige sprog: akkadisk (samlebetegnelse for assyrisk og babylonisk), elamitisk, amoritisk, eblaitisk, aramæisk, hittitisk og hurritisk.

  Nogle af disse sprog er mere eller mindre beslægtede semitiske sprog; andre er indoeuropæiske sprog (f.eks. hittitisk); og endnu andre mere ubestemmelige sprog. De fleste af disse sprog gjorde brug af kileskrift, men på et tidspunkt opstår i Syrien-Libanon under de aramæiske og fønikiske kulturer forløberne for det, der senere skulle blive til henholdsvis de hebraiske, græske og latinske alfabeter.

  Bogen, der begynder i forhistorisk tid og arbejder sig kronologisk fremad til Perserriget, gør sit antikke emne spændende med disse ord:
  In the year 334 BC, a young king from Macedon and his well-trained army crossed from Europe into Asia, confronted the vast empire of Persia, and conquered it in the course of a decade. Alexander's trrops marched through an antique world that contained the remains of thousands of years of earlier history. Their previous encounter with Greece could not have prepared them for what they saw in the Near East and Egypt.

  They entered cities like Uruk that had existed for three millennia, and visited pyramids and temples that had stood for almost as many years. This was a world steeped in history, not a world in decline, waiting for fresh inspiration. The city-dwellers knew their traditions were so ancient that they claimed they dated from the beginning of time itself.
  * * *

  BOGEN ER særdeles velskrevet, detaljerig og velformuleret, og den er en ren fornøjelse at læse. Om end der er en del, måtte der gerne for min skyld have været flere illustrationer i bogen: landkort og fotos af arkæologisk fund. Disse gør bogen mere levende og kan være et fint supplement til den megen tekst.

  Til gengæld kan jeg godt lide de tilpas varierede tekstbokse samt de uddrag af originaltekster, som bogen byder på. Hvis man er interesseret i oldtidshistorie fra Levanten og Mesopotamian, er denne bog absolut en glimrende fagbog.

  Man kan læse bogen samlet og få et overblik, eller man kan læse de kapilter, der interesserer én og dykke ned i forskellige epoker og riger, f.eks. Mitanni, Assyrerriget eller fønikerne. Jeg læste selv bogen hurtigt fra ende til anden, men vil helt klart vende tilbage og dykke ned i mine favoritepoker.

  Dette er en oversigt over lærebogens 16 kapitler:
 • 1 Introductory Concerns
 • 2 Origins: The Uruk Phenomenon
 • 3 Competing City-States: The Early Dynastic Period
 • 4 Political Centralization in the Late Third Millennium
 • 5 The Near East in the Early Second Millennium
 • 6 The Growth of Territorial States in the Early Second Millennium
 • 7 The Club of the Great Powers
 • 8 The Western States of the Late Second Millennium
 • 9 Kassites, Assyrians, and Elamites
 • 10 The Collapse of the Regional System and Its Aftermath
 • 11 The Near East at the Start of the First Millennium
 • 12 The Rise of Assyria
 • 13 Assyria's World Domination
 • 14 The Medes and Babylonians
 • 15 The Creation of a World Empire: Persia
 • 16 Governing a World Empire: Persia