.. REPORTAGE fra BOGLANCERING og SAMTALE MED DEN FRANSKE AMBASSADOER, H.E. FRANCOIS ZIMERAY ---- Af FLEMMING ANDRE PHILIP RAVN --- TIDSSKRIFTET EPSILON - Tidsskrift for samfundsdebat, eksistens, eksistenstaenkning, filosofi, psykologi samt sprogvidenskab. THE EPSILON MAGAZINE is a magazine for public debate, existential thinking, philosophy, psychology and linguistics. Humaniora, humanvidenskaberne, the Humanities, Lettres, Letters, Sciences Humaines, Arts, the liberal arts, humanisme.

          HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerReportage: Frankrigs ambassadør, H.E. François Zimeray: "Mennesket er et universelt væsen, der har menne- skerettigheder"


Tekst og foto af
Flemming André Philip Ravn,
lektor, cand.mag. et art.

Publiceret den 26. september 2015.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.
FRANSK/LITTERATUR: Frankrigskenderen, journalisten og ny forstander ved Borups Højskole, Bjørn Bredal, har netop udgivet en ny bog om Frankrig. Denne bog blev lanceret i går ved et fortrinligt arrangement med titlen "Frankrig for alle - hvem kender Charlie?" Til stede var også den franske ambassadør, H.E. François Zimeray, der ikke blot har været fransk ambassadør i Danmark i to år, men også har været ambassadør for menneskerettig- hederne i hele Verden i fem år. Monsieur Zimeray fortalte, hvorfor menneskerettigheder er vigtige for hele menne- skeheden. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn rapporterer fra den fine event.


BJØRN BREDAL har skrevet en bog om en idé - nemlig idéen om "Frankrig". Hvad er Frankrig, og hvilken opbakning har denne idé i befolkningen. Ligeledes: hvordan ser omverdenen på Frankrig? Denne bog blev lanceret i går ved et arrangement gennem Politiken Plus på den hyggelige Borups Højskole, som er centralt beliggende ved Frederiksholms Kanal i København tæt på Christiansborg.

Bjørn Bredal fortæller, at bogen tager udgangspunkt i en ganske bestemt dato, nemlig den 11. januar 2015, da fire millioner mennesker i Paris og andre franske byer marcherede for deres tilslutning til idéen om Frankrig samt og mod den uyrlige og groteske massakre på satirebladet Charlie Hebdo.

Eftermiddagen på Borups Højskole i et stort smukt lokale med lækkert ovenlys bestod af taler og debat om Frankrig i år 2015. Desuden var der franske chansons på programmet med kendte ever- greens, som publikum var indbudt til at synge med på, f.eks. Aux Champs-Elysées samt ikke mindste flere Edith Piaf sange, eksempelvis Hymne à l'amour og La vie en rose.

* * *Bjørn Bredal byder velkommen til arrangementet, som viste sig at være yderst vellykket. Foto: Flemming André Philip Ravn.Helt i den danske højskoletraditions ånd var der festlig fællessang på med franske klassikere, bl.a. af Edith Piaf.
Foto: Flemming André Philip Ravn.
Der var fransk fromage og rødvin i lange baner.
Foto: Flemming André Philip Ravn.

VOR TIDS FRANKRIG har en bred og sammensat demografi, og der kan synes at være mindre konsensus og flere konflikter end i Danmark. Bredal præsenterer nogle af temaerne i sin nye bog, som bl.a. er blevet til gennem konversation med en sparringspartner, fransk-danske Andreas Eriksen, der også var til stede ved den stemningsfulde og velbesøgte event:

Hvad samler nationen Frankrig? Bjørn Bredal giver selv flere bud på dette spørgsmål om landet, der netop har vedtaget en lov om marriage pour tous. Og han peger på la grande marche du 11 janvier under parolen Je suis Charlie - i sympati med ytringsfriheden og Charlie Hebdo - var et levende bevis på, at der også eksisterer et stort sammenhold i Frankrig, om end ikke alle vil melde sig under fanerne Je suis Charlie.

* * *

DEBATTEN mellem Bjørn Bredal og den franske ambassadør, François Zimeray, var interessant, og spørgsmålene velvalgte. Adspurgt, gav Ambassadøren sit bud på, hvad Frankrig i grunden er: "Det er først og fremmest et fysisk sted, et land med bjerge og floder, byer og landsbyer, mennesker osv. Det er et sted, som franske mænd og kvinder holder af. Det er et land med fine idealer, om end vi måske ikke altid kan leve op til disse, så er det dog positivt at have idéer og idealer".

Monsieur Zimeray er også fransk ambassadør for menneske- rettigheder, et ærinde der de seneste fem år har bragt ham til over 100 af Jordens lande, og hvoraf en del har befundet sig i konfliktfyldte situationer. "Nok blev idéen om menneskeret- tigheder født i Frankrig, men Frankrig har ikke monopol på dem", siger Ambassadøren, der forklarer, at menneskeret- tigheder ikke er en særlig fransk eller universel foreteelse, men lidelsen - la souffrance - og selve behovet for rettigheder er. Et torturoffer i et fængsel har samme smerte i alle lande.

Den franske ambassadør betoner, at tortur ikke kun er en grusomhed, men at det i virkeligheden er en forbrydelse mod menneskeheden. "Mennesket er et universelt væsen, der har menneske- rettigheder", uddyber Ambassadøren, der mener, at disse rettigheder (herunder ytringsfriheden) er truet mange steder i Verden. Heldigvis ikke i Danmark, som Ambassadøren roser for at have indført kvinder ligestilling mht. valgret for 100 år siden. Han roser også danskerne grundlæggende TILLID til systemet og til Livet samt den danske opfindelse LEGO, som illustrer noget "konsenssøgende" (to legoklodser kan nemt og utvungent finde samme - og skilles igen og indgå i nye formål).

* * *

DER FINDES endnu steder på kloden, hvor kvinder er uhyrligt undertrykte, f.eks. i form at kvindeling omskæring, tortur og manglende retsstat. Det handler om humanistiske værdier og vilje til at skabe lige og menneskeværdige rettigheder for alle.

Bjørn Bredal spørger til kolonialismen, og Ambassadøren svarer, at denne ikke var motiveret af et ønske om at sprede idealer, men havde andre årsager. En positiv konsekvens var dog f.eks. udbredelsen af medicin, forklarer Monsieur Zimeray, der dog ikke er nogen fortaler for kolonialisme. François Zimeray, der har en baggrund i fransk politik (socialist), forklarer, at had er en grim ting. "Mange grimme handlinger er begået i had - men endnu værre handlinger kan foregå, når man foregiver, at det sker i det godes tjeneste". Dette gælder også kolonialisme.

Der blev serveret franske oste, bl.a. en dejlig moden og vel- smagende port salut samt fransk rødvin. I en interessant debat med Frankrigs ambassadør François Zimeray drøftedes store spørgsmål som vor tids Frankrig og Arrangementet var to- sproget. Bredal, der taler et fremragerende fransk, samtalede med ambassadøren på fransk og oversatte ordret til dansk.

Bredals sidste spørgsmål til Ambassadøren gik på attentatet i Danmark i februar, hvor Mr. Zimeray var til stede i Krudttønden, da terroristen skød den danske filminstruktør. Ambassadøren forklarede, at det tager tid at komme sig over den slags, men man bør forblive positiv. Han var glad for at se den solidaritet, danskerne udviste. Ligeledes fandt Ambassadøren, at angrebet bragte Danmark og Frankrig tættere sammen i venskab og i et skæbnefællesskab i forsvaret for ytringsfrihed - da terror- handlingerne i København og Paris foregik inden for få uger.

* * *Den franske ambassadør, Monsieur François Zimeray (t.h.), i samtale Bjørn Bredal (t.v.) om menneskerrettigheder og andre humanistiske emner. Foto: Flemming André Philip Ravn.
Publikum fik lejlighed til at få signeret den nye bog af forfatteren, Bjørn Bredal. Foto: Flemming André Philip Ravn.