HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Den irske digter YEATS som vibrerende irer og forholdet til Europe gør op med Yeats' selvskabte image


Af
Flemming André Philip Ravn,
lektor, cand.mag. et art.

Publiceret den 30. juli 2015.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • W.J. Mc Cormack (retired Professor):
 • "'We Irish' in Europe: Yeats, Berkeley and Joseph Hone".
 • Hardback, 211sider. Pris: 45 euro (337 kr.).
 • UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN PRESS (http://www.ucdpress.ie/).
 • BUY HERE / KAN KØBES HER.

  ENGELSK/LITTERATUR: Den irske, nu pensionerede, professor i litteraturhistorie, W. J. Mc Cormacks fagbog studerer den irske digter WILLIAM BUTLER YEATS' ideologiske og idealistiske synspunkter samt hans liv - herunder den rolle, som Hone spillede ved at introducere ham til George Berkeleys filosofi i 1920'erne og til samtidige italienske tænkere som Giovanni Gentile og Mario Manlio Rossi. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her den littera- turfaglige bog om W.B. Yeats (1865-1939), som bl.a. fokuserer på Yeats' politiske identitet.


  YEATS' BIOGRAF i form af W.J. Mc Cormack tager sit udgangspunkt i andre biografers opfattelse af W.B. Yeats, og hvordan de har behandlet hans personlighed og forfatterskab. Dette er ikke en erindringsbog, men en analyse af Yeats, således som Mc Cormack opfatter ham. Mc Cormack skriver bl.a.
  It is customary to praise Yeats for his declarations before the Oxford Union, publicising the brutality of the Black and Tans, and adding the weight of his authority to the cause of Sinn Féin. Foster does this but, in the course of operations, opens up the language of denunciation to our critical gaze <...>

  Some Oxonians, in 1920 and later, felt that Yeats was not only vain but insatiated for praise; worse than that, some even thought him a coward, ruffling at the Oxford Union about conditions at home where he spent little time.
  1920'erne var den ustabile tid, hvor Irland, stadig havde issues med den britiske kolonimagt.

  Men har forfatteren ret i at antyde, at Yeats var en kujon; om end han sad i udlandet og havde sit på det tørre, mens den fattige irsk-katolske befolkning havde nok at kæmpe med derhjemme?

  ***  W.B. YEATS ER naturligvis æret og elsket i sit hjemlige Irland. Her var han drivkraften bag the Irish Literary Revival, og i 1923 var han den første irer, der fik Nobelprisen i litteratur. Derfor har der været stor interesse for hans liv og forfatterskab, både hjemme i Den irske Republik og i udlandet. I Mc Cormacks kritiske læsning af Yeats of det 20. århundredes irske litteratur, kommer han omkring både kendte og mindre kendte sider. Han mere end antyder, at Yeats have fascistiske sympatier for Italien, ikke mindst i Mussolinis første år. Han skriver bl.a.
  In fascist Italy, Yeats (by now a semiresident) met various notables and was introduced to new reading matter by his neighbour and old friend, Ezra Pound (1885-1972).
  Af citatet ser man, at Yeats, om end han ikke talte andre sprog end engelsk, opholdte sig en del i Italien under fascismen, og det er svært at hævde, at han ikke forstod, hvad der foregik i landet.

  ***  MC CORMACK KOMMER også ind på Yeats' venskab med filosoffen George Berkeley (1685-1753), og han skriver bl.a., at "Yeats's need of Berkeley was manifold". Han skriver også følgende:
  Rather than take up exclusively Yeatsian perspectives, literary history should better investigate the availability of Berkeley at the time of Yeats's turning to him. In his diary for 1930, the poet refers appreciatively to 'the rebirth of European spirituality in the mind of Berkeley', yet the bishop does not feature in the several autobiographical writings [to 1910] edited by Denis Donoghue under the title, Memoirs (1972).

  By this shorthand method, one can suggest the need to examine the historical circumstances in which the two minds are supposedly brought together. Between these two phases of self-reflection, Berkeley failed to materialise during the period of Yeats's extensive communications with spirits, that is, immediately after his marriage in 1917. The introduction was effected, or perhaps consummated, by Joseph Hone, perhaps ten years later. It is significant that at the outset of his last decade, Yeats places Berkeley in a European, and not just an Irish, frame of reference.
  Som det bliver klart i ovenstående citat, troede Yeats på ånder og dyrkede en overgang spiritisme.

  Også digterens forhold til det nationalsocialistiske Tyskland ransages i bogen. "Yeats had been fêted in Frankfurt, awarded a medallion and celebrated through a production of "The Countess Cathleen" in German translation". Dette var i 1934.

  W.B. Yeats var dog ikke personligt til stede, "but he kept in touch with developments, partly through the German legation in Dublin, and by correspondence".

  ***  I FIRE CENTRALE dele analyserer W.J. Mc Cormack Yeats' forfatterskab, liv og levned samt hans ideologiske standpunkter. Enkelte steder citeres digteren fra hans litterære værker. Forfatteren inddrager mange lokale forhold fra det intellektuelle liv i Irland og har samtidigt et bredt udsyn ud til Europa og de strømninger, som har præget den europæiske civilisation i det 17.-20. århundrede.

  'We Irish' in Europe: Yeats, Berkeley and Joseph Hone bygger på mange kilder, bl.a. Adorno og Samuel Beckett. Bogen kan sine steder virke lidt tør og omstændelig -- de enkelte guldkorn om Yeats er pakket godt ind i lange afsnit. Endvidere skal det nævnes, at der kræves en del forudviden for at få det fulde udbytte af denne specialiserede fagbog.