HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Serie om Danmarks kirker fortalt bogvis af Nationalmuseet, bl.a. kirkerne i Hornstrup, Bredballe, Øster Snede og Grejs ved VEJLE


Af
Flemming André Philip Ravn,
lektor, cand.mag. et art.

Publiceret den 26. juli 2015.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • EBBE NYBORG og NIELS JØRGEN POULSEN (Nationalmuseet) NATIONALMUSEET: "Danmarks kirker: VEJLE AMT bog nr. 19: Hornstrup, Bredballe, øster Snede, Grejs".
 • 127 sider. Hæftet. Pris: 140 kr.
 • NATIONALMUSEET, 2014.
 • Forhandles af Syddansk Universitetsforlag. KAN KØBES HER.

  HISTORIE/KIRKEHISTORIE: Serien Danmarks Kirker er NATIONALMUSEETS store, grundlæggende bogværk om de danske kirker. I de mange bøger kan man læse om kirkerne, deres kalkmalerier, inventar og gravminder. For tiden arbejdes der med kirker på Fyn og i Jylland - indtil videre er ca. to tredjedele af alle landets kirker undersøgt og beskrevet. Af hensyn til tidligere udgivelser, følger serien de "helt gamle" amtsgrænser fra før kommunal- reformen i 1970. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn anmelder her bogen Vejle Amt 19, som fokuserer på fire kirker tæt på Vejle by.


  DET SKILDEREDE OMRÅDE lå i gammel tid i Nørvang Herred, der strakte sig op fra Vejle Fjord, nordover til langt vest for den jyske højderyg. Denne bog, Vejle Amt nr. 19, fokuserer på fire kirker og tilhørende sogne, som ligger i Nørvang Herred, men dette herred er geografisk meget større end disse fire sogne.

  Bogen er fint illustreret med farvefotos såvel som gamle landkort. Det er i grunden ganske festligt. Teksten er historisk og kirkehistorisk. Hornstrup Kirkes historie går så langt tilbage som år 1350 eller endnu længere. VEJLE-egnen, med Jelling, var jo en egn, der var beboet allerede på vikingernes tid. Hornstrup Sogn blev et selvstændigt pastorat 1907 og var i mange år anneks til Skt. Nikolaj Kirke i Vejle. Fra gammel tid omfattede Hornstrup Sogn, hvor i gamle dage hestehandler og Ridder af Dannebrog, Niels Skous godser Store Grundet og Lille Grundet lå, også Bredballe, hvor der 1907 opførtes en filialkirke.

  Bogen kommer også ind på kirkens arkitektur, kirkegårdens anlæg og landskabet. Kirkens interiør er naturligvis også omtalt, f.eks. dette om kalkmalerier:
  1902 ledte Eigil Rothe efter kaklmalerier rundt om i kirken. Han fandt rester af en figurdekoration fra o. 1900 på korets og skibets nordvægge og stumper af udsmykning fra o. 1600 på korets sydvæg. Derimod fandtes angiveligt 'intet spor af farve' i hvælvingerne. Det sidste må undre, idet man 1985 har kunnet afdække velbevarede malerier tilhørende udsmykningen fra o. 1500 i korets hvælving. Det fundne blev konserveret 1986.
  ***  Billede af Bredballe Kirke set mod nord.


  BREDBALLE KIRKE er den næste, der omtales. Kirken blev indviet den 8. december 1907 og opført efter tegninger af arkitekt N. P. Jensen, Odense. Sognet, der oprindeligt var en del af Hornstrup Sogn, blev i 1977 udskilt som et selvstændigt sogn. Om Bredalle står der bl.a.:
  Landsbyen Bredballe og fiskerlejet Bredballestrand, nord for Vejle, var fra gammel tid en del af Hornstrup Sogn, der blev betjent af præsterne i Vejle. Båret af en folkelig vækkelse - et missionshus blev bygget 1889 og et forsamlingshus 1902 - voksede i slutningen af 1800-tallet ønsket om at få egen kirke.

  Et møde i Bredballe 1905 samlede bred tilslutning, og der nedsattes et udvalg med lærer og lokalhistoriker Marius Hansen som formand. I løbet af kort tid indsamledes 9000 kr., og 1906 ydede staten et tilskud på 18.500 kr. Opførelsen af den nye kirke blev overladt til arkitekt N. P. Jensen, Odense, hvis kirke i årup (bygget 1903 som filialkirke til Skydebjerg Kirke, Odense Amt) dannede forbillede. Grundstenen nedlagdes 25. juli 1906.
  I dag er Bredballe et velstillet villakvarter, som er en aktiv del af byen Vejle. Indtil sin død i 2012 var Bredballe Kirkes præst, Rolf Slot Henriksen, en markant, national personlighed. Bredballe Kirke ligger i øvrigt på en bakketop, øverst oppe ad Kirkebakken, og herfra er der en "guddommelig" udsigt ud over villaer, haver og Vejle Fjord - og et smukt lys.

  ***

  ØSTER SNEDE KIRKE nævnes første gang i de tilgængelige kilder i Kirkelisten i Ribe Oldemoder omkring år 1350. Efter Reformationen var kirken i Kongens eje, indtil den 1686 sammen med kirkerne i bl.a. Grejs og Sindbjerg blev afhændet til major Jørgen Rantzau, der fik patronatsretten.

  Det flotte kalkmaleri Kriger, Samson eller Holger Danske i korbuen stammer fra omkring 1500-1520. Den øverste halvdel af dette kalkmaleri pryder bogens forside og kan ses i lidt større gengivelse herunder.

  ***  DEN SIDSTE AF DE FIRE kirker, der beskrives, er Grejs Kirke, der er opført 1882 oven på en da nedreven ældre kirke, som stammer fra den tidlige middelalder.

  Forfatterne, Ebbe Nyborg, Niels Jørgen Poulsen, har præsteret et fint stykke arbejde, der gør, at man læser bogen med interesse. Man kan få kendskab til mangehånde interessante historiske detaljer og finesser. Man lærer en vigtig del af dansk kulturarv at kende. Efter hvert af de fire kapitler, der hver især gennemgår de fire kirker, er der et kortere resumé af teksten på engelsk.

  Layoutet er flot. Bogen er fint illustreret og teksten løber i to kolonner. Skitser, altertavler, alterkalk og altersæt indgår også i bogens formidling. Forfatterne er grundige og fortæller historien på interessant og nøgtern vis. Hvis enten man er interesseret i kristendommens historie herhjemme eller i Danmarks Riges historie, og måske især i lokalhistorie, kan bøgerne i denne serie være yderst interessant at dykke ned i. De er velskrevne og meget saglige.