HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Rigtigt godt nyt til FITZGERALD-fans: ny, fremragende biografi med saft og kraft og passion


Af
Flemming André Philip Ravn,
lektor, cand.mag. et art.

Publiceret den 20. juli 2015.


© COPYRIGHT: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • JOHN T. IRWIN: "F. Scott Fitzgerald's Fiction - "An almost theatrical innocence"".
 • HARDBACK: ISBN 9781421412306
 • 248 sider. Pris: 39,95 US dollars (= 275 DKK).
 • JOHNS HOPKINS UNIVERSITY PRESS, Baltimore.
 • BUY HERE / KAN KØBES HER.

  ENGELSK/LITTERATURVIDENSKAB: Francis Scott Fitzgerald (1896-1940) er en af de store forfattere i den amerikanske kanon, forfatter til bl.a. den legendariske roman The Great Gatsby, som er mange anglofiles yndlingsbog, og som også er filmatiseret. Denne roman er ligeså ikonisk som Tender is the Night, der også er kendt og elsket af mange. John T. Irwin har forfattet en fremragende biografi om det store amerikanske ikon. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her John T. Irwins velskrevne og dybde- borende Fitzgerald-biografi. Forfatterens entusiasme og fascination for det studerede emne er helt åbenlys, og det smitter af på læsningen.

  John T. Irwin har skrevet denne biografi om Francis Scott Fitzgerald, fordi hans bøger altid har bevæget ham. Han følte, at hans bøger talte direkte til ham, og det er jo det, god litteratur kan: fange læseren og tale til dem og måske endda berøre det sted, hvor de er i Livet. Irwin identificerer sig næsten personligt med Fitzgeralds liv og værk. Han føler, at de to har ligheder i baggrund og tænkemåde. Og denne følelse har varet ved over en periode på 50 år.

  Det er således en erfaren læser, der her har forfattet en spændende hommage til sin yndlingsforfatter og dennes romaner og noveller. Hans bøger "became a form of wisdom, a way of knowing the world, its types, its classes, its individuals". Forfatteren, John T. Irwin, er ikke kun en erfaren læser; han er også en højlærd mand. Bogen er meget subjektiv i sin tone og tilgange til emnet - og man lærer næsten lige så meget om Irwin selv som om Fitzgerald og hans forfatterskab.

  John T. Irwin er Decker Professor i humaniora på det amerikanske Johns (ja, der skal være S dér) Hopkins Uni- versitet i Baltimore, Maryland. Dette er den trejde bog i Irwins trilogi om amerikanske forfattere, hvoraf de to andre bind hedder The Mystery to a Solution: Poe, Borges, and the Analytic Detective Story samt Hart Crane's Poetry: "Appollinaire lived in Paris, I live in Cliveland, Ohio. Derudover har Irwin tidligere skrevet en række andre bøger, bl.a. om Herman Melville og Faulkner.

  Irwin stiller kritiske spørgsmål til Fitzgerald's forfatterskab, de enkelte bøger i forfatterskabet, karaktererne, plottet og, ja, også Fitzgerald selv. Han er bredtfavnende, men ligeldes dyb i sin forståelse og kritiske indsigt i de originale analyser, som han fremlægger i denne biografi. Han lægger ud med at tegne et portræt af Fitzgerald som en forfatter fra Syden og kommer ind for de udtalte og uudtalte skel og forskelle i levevilkår mellem Syd og Nord. Han knytter det sammen med The Great Gatsby, der jo tit er obligatorisk læsning i engelsk i gymnasiet. Det var det også for Irwin, og siden da, var han solgt. Irwin skriver:
  There is, of course, another aspect of the novel that suggests its structuring along a symbolic North-South axis, and this is the circumstances under which Gatsby originally met Daisy. Gatsby was an officer in the army during the First World War stationed at a training camp near Daisy's hometown of Louisville.

  Daisy was "the first 'nice' girl he had ever known". He "had come in contact with such people but always with discernable barbed wire between". Gatsy found "excitingly desirable" not only Daisy but also that ambience of inherited privilege epitomized for Gatsy by Daisy's house. But Gatsby knew "he was in Daisy's house by a colossal accident. However glorious might be his future as Jay Gatsby, he was at present a penniless young man without a past, and at any moment the invisible cloak of his uniform might slip from his shoulders" <...>

  The class difference between Daisy and Gatsby had been masked when they first met by his officer's uniform, a visible sign that in this emergency the Congress of the United States considered Gatsby a gentleman, even if nobody else did.
  ***  MUSIK spiller en stor rolle. I den periode, som Fitzgerald skriver om i sine romaner, indgår der ofte musikalske elementer. Jazz er det store nye. Man taler ligefrem om the Jazz Age og det, der følger heraf.

  De følgende citaterer er eksempler på, hvordan Irwin får flettet sin egen livshistorie ind i biografien, hvilket måske er lidt "uregelmæssigt" for denne genre, men ikke upassende, for det generer ingenlunde. Den overmåde subjektive vinkel gør måske endda læsningen mere vedkommende og levende. Irwin skriver:
  Ever since I was a child, I've loved American popular songs, particularly those of the "golden age" of American music: the songs of the 1920s, '30s, and '40s - that favored period when jazz and popular music ran for a time in the same channel before separating in the late 1940s and '50s. My liking for this music was clearly something I inherited from my parents: in 1928 they made their first trip as a married couple to New York City, my father's hometown, where they saw the original, Florenz Ziegfeld production of Kern and Hammerstein's musical Show Boat <...>

  At any rate, the early sense from my parents that popular songs were something worthwhile and deserving of attention - plus the fact that at any party my parents ever gave the guests would always end up standing around the piano singing the old songs - initiated my lifelong love for this genre.

  And this shared taste was one of the things that first attracted me to Fitzgerald's fiction. So pervasive in his citing the names of, or quoting lines from, songs of the 1910s, '20s, and 30s as a way of evoking a period or setting a mood that it is an unmistakable part of his styke, making his stories and novels for me, in the words of those old sing-along shorts in the movies, a continuing walk down memory lane; for I knew both the melody and the lyrics of every song he mentioned, having heard them either sung by my elders or sung them myself. No wonder that in his early years Fitzgerald considered writing song lyrics as a possible career path <...>
  Fitzgerald beherskede om nogen kunsten at skrive intelligent fiktion med mange tråde. Han berørte mangfoldige temaer i sin fiktion. Ud over dem vi allerede har set nu - kærlighed, klasseforskelle, forskelle mellem Syd og Nord samt referencer til musik som litterær teknik - beskæftigede han sig også med temaer som fattigdom, arbejde og dagligdag, accept, familie samt fortvivlelse.

  ***  JOHN T. IRWIN anvender bl.a. Jean-Paul Sartre i sin analyse af Gatsby i forhold til diskussionen om "the other" og ikke mindst "the other's gaze". Det er meget forfriskende og interesant.

  Der er mange temaer at drøfte i Fitzgerald's forfterskab, f.eks. ambition og stræben, kærlighed, lov og ret versus det modsatte (smugleri og gambling er f.eks. en del af handlingen i Gatsby), sandhed over for uærlighed osv. Irwin kommer også ind på Fitzgeralds opfattelse af livet som et teater, en scene. Her kan man i øvrigt komme til at tænke på Erving Goffman, der ligefrem lavede en teori om indblik og individets optræden på Livets scene. Om figuren Jay Gatsby giver Irwin denne karakteranalyse i forhold til sandhed og uærlighed:
  This legacy suggests the way that Gatsby created the falsified story of his past he first tells Nick, created it not out of whole cloth but from shreds of truth. The award for bravery from Montenegro is real, and he has the inscribed medal to prove it; however, the storye about his being educated at Oxford because it was "a family tradition" is a lie but built around the truth that he spent five months there in 1919 after the war (an admission made during the confrontation scene at the Plaza that elicits from Nick "one of those renewals of complete faith in him that I'd experienced before" [101]).

  Similarly, the story of his being the son of wealthy people in the Midwest who left him "a good del of money" suggests that the unreceived legacy from Dan Cody had been the thread of truth from which he wove this fiction a detail made explicit in the earlier Trimalchio version of the novel when Nick says to Gatsby, "I suppose it was from him [Cody] that you inherited money" (119).
  På denne måde kommer fiktionen til at virke dobbelt. Romanen er fiktion i sig selv, men her arbejder Fitzgerald med et lag af fiktion eller fiktive fortællinger hos nogle af karaktererne. Man kan dermed tale om fiktion i fiktionen - slags en pandoras æske. Og læseren skal også forholde sig til dette aspekt for at forstå nuancerne og den fulde betydning af plottet.

  ***  JOHN T. IRWINS biografi er bestemt rig på indhold og inte- ressante iagttagelser - men den er ligeledes (ak!) fattig på kommaer. Sådanne ville måske have gjort læsningen af den amerikanske tekst noget mere behagelig, for så kan man bedre gruppere, hvilke ord og led der hører semantisk sammen.

  Dette til trods kan F. Scott Fitzgerald's Fiction - "An almost theatrical innocence" på det varmeste anbefales alle Fitzgerald-yndere, der med denne velformulerede og vellavede biografi kan få indfriet ønsker om at lære Fitzgerald og hans forfatterskab indgående at kende. Der er ingen tvivl om, at Irwin er den rette til at skrive biografien; hans forståelse og indsigt i emnet er forbløffende og enestående. Ligeså hans passion, subjektivitet og ildhu.

  Med andre ord: biografien er et must for kendere og yndere. Men det kan godt betale sig først at læse The Great Gatsby og Tender is the Night for at have dem i frisk erindring, når man læser Irwins biografi; for så er udbyttet af hans detaljerede kommentarer og uddybende indsigter større.