HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerTEMA-anmeldelse: Fire lærerige bøger om TYRKIETS kultur og historie


Af Flemming André Philip Ravn,
lektor, cand.mag. et art.

Publiceret 7. maj 2015.


© Copyright: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.HISTORIE/SAMF: Lande- og områdestudier er blevet populære. Som brohoved mellem Europa og Mellemøsten er Tyrkiet et interessant land, kulturelt set. Og historisk. Ligeledes politisk og strategisk. TYRKIET, der er medlem af NATO, er en vigtig aktør i verdenspolitikken, og ikke mindst udøver landet en stor indflydelse i sin region. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her fire interessante bøger om Tyrkiet i kronologisk rækkefølge, dvs. den nyeste først. Det drejer sig om tre engelsksprogede værker og et dansksproget. Den danske bog anmeldes som nummer to.


* * *
 • Redigeret af Paul Kubicek, Emel Parlar Dal, H. Tarik Oguzlu.
 • "TURKEY's Rise as an Emerging Power".
 • 208 sider (hardback), 150 US dollars.
 • Udgivet 1. december 2014, men der står 2015 i selve bogen.
 • Forlaget ROUTLEDGE - KAN KØBES HER.

  DENNE BOG ER EN faktisk særlig udgave af Turkish Studies. Alle de ni artikler er taget fra dette tidskrifts december 2013- nummer (volume 14, issue 4).

  Særudgavens perspektiv er, at Tyrkiet er et strategisk brohoved mellem Europa og Asien. Tyrkiet, som er medlem af NATO, er en vigtig handlespartner for Europa; en vigtig aktør i Mellemøsten, hvor landet deler grænse med Iran, Irak og Syrien, og hvor landet muligvis synes at fremme et neo-ottomansk dagsorden.

  Tyrkiets forhold til NATO, EU, Mellemøsten og BRIK-landene behandles også indgående.

  Af denne TEMA-artikels fire bøger er denne her bestemt den mest dybdeborende, analytiske og mangefacetterede. De andre tre anmeldte bøger er noget nemmere tilgængelige for danske (skandinaviske) læsere. Sproget i TURKEY's Rise as an Emerging Power er akademisk engelsk med et højt lixtal skrevet af førende forskere inden for feltet. Værket er en antologi med ni essays eller kapitler, skrevet af forskellige forfattere, som omhandler forskellige videnskabelige tematikker. Følgende er en liste over bogens ni kapitler:
  • 1. Decoding Turkey's Rise: An Introduction.
  • 2. Turkey: A Regional Power Facing a Changing International System.
  • 3. The Transformation of the Geopolitical Vision in Turkish Foreign Policy.
  • 4. Beyond the Institutional Logics: International Level Systemic Analysis of EU-Turkish Relations.
  • 5. Assessing Turkey's "Normative" Power in the Middle East and North Africa Region: New Dynamics and their Limitations.
  • 6. Turkey's Peacebuilding in Somalia: The Limits of Humanitarian Diplomacy
  • 7. Turkey and the BRICS: Can Turkey Join the BRICS?
  • 8. Making Sense of Turkey's Rising Power Status: What Does Turkey's Approach Within NATO Tell Us?
  • 9. Defining Turkish Power: Turkey as a Rising Power Embedded in the Western International System
  * * *

  AF DISSE KAPITLER finder jeg absolut kapitel 7 om Tyrkiets forhold til BRIK-landene mest interessant. BRIK-landene er jo Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Og disse lande regnes for at være "nye" vækstøkonomier med potentiale til at vokse sig større og med signifikante befolkninger med stigende købeevne bag sig. Der er ingen tvivl om, at BRIK-landende på sigt vil udfordre den nuværende verdensorden.

  I de senere år er der kommet et femte land med, nemlig Sydafrika, så BRIK er blevet til BRIKS. Kapitlet om BRIKS er forfattet af Gokhan Bacik fra Ipek-Universitetet i Ankara. Det fokuserer på Tyrkiets øgede interesse i BRIKS-samarbejdet, der opfattes som et attraktivt alternativ for Tyrkiet i forhold til at søge global prestige og indtræde i en ny international rolle.

  Fra dette kapitel skal fremføres to centrale citater, som fortæller noget substantielt om nye tendenser i Tyrkiets afsøgen af nye sfærer for landets økonomiske og politiske interesser:
  The BRICS can be defined as a group of big states critical of the current structure of the global capitalist system and are demanding its reform. This definition is helpfuld for identifying potential members of the group. For instance, when South Africa became a member of the group, Russian Foreign Minister Sergey Lavrov commented on "the leading African country" that has become their new member. Not a detailed set of admission rules, but its being a leading country in what clinched South Africa's BRICS membership. Indeed, a political endorsement of the current BRICS countries is also required. In other words, joining the BRICS is both a highly political and a fuzzy process (p. 149).

  The issue of Turkey's membership of the BRICS is not yet a serious one for members; thus, there is no expression of any strong position from any of them. Other than the sporadic statements of member states, the BRICS have no clear agenda or strategy on Turkey. Therefore, the analysis of the case conducted in this paper was carried out from a very technical/theoretical perspective. It was argued that since South Africa's membership, it is at least technically possible to argue that Turkey has a certain degree of eligibility to joining the BRICS, unless the BRICS develop specific membership criteria. Particularly in favor of eligibility is that Turkey seems to share many arguements of the BRICS countries about the need to reform the international system (p. 155).
  Som nævnt bevæger denne antologi sig på et videnskabeligt, analytisk niveau, som det kan være interessant for fagfolk at dykke ned i. Den er velskrevet, informativ og indsigtsfuld. Derfor kan TURKEY's Rise as an Emerging Power rekommanderes for dens udsyn og grundige behandling af markante og relevante problemstillinger i Tyrkiets aktuelle politiko-økonomiske situation samt geostrategiske position som en "emerging power".

  * * * * *


 • Forfattere: Serdal Benli, Deniz B. Serinci.
 • "Tyrkiet 1923-2013 - fra Atatürk til Erdoğan".
 • 112 sider (hæftet), 129 kroner.
 • Udgivet: december 2013.
 • Forlaget FRYDENLUND - KAN KØBES HER.

  DENNE DANSKSPROGEDE BOG udkom i december 2013 på forlaget FRYDENLUND og er ganske spændende og velegnet til undervisning, f.eks. i folkeskolens ældste klasser og også på ungdomsuddannelserne, f.eks. i historie, samf og AT. Eller i religion og som baggrundslæsning inden studieture til Tyrkiet. Andre interesserede kan også læse den som en fornuftig begyndergrundbog i emnet, også studerende i områdestudier.

  Tyrkiet er et land fuld af kontraster. På kanten mellem Europa og Mellemøsten og mellem sekularisering og islam rummer landet historisk, religiøst og samfundsmæssigt en række spændende temaer, der kan danne grundlag for emnebaseret og tværfagligt arbejde i forskellige faglige sammenhænge.

  Som man kan ane af navnene, har bogens to forfattere rødder i Tyrkiet, og derfor må man regne med, at de er ganske tæt på kilderne. I et enkelt og ligetil sprog og med en god pædagogisk formidling giver bogen en fin gennemgang af de væsentligste temaer i tyrkisk historie og politik de seneste 100 år. Bogen er bygget kronologisk op. Den kommer naturligvis også ind på det kølige forhold til EU og ønsket om medlemskab.

  Bogen giver en sober og nøgtern forklaring på Cypern-problemet og behandler også Tyrkiets forhold til flere etniske og religiøse minoriteter såsom armeniere, kurdere og alevier. Kurderne er et ikke-tyrkisk (men indoeuropæisk-talende) folk, som bor spredt i grænseegnene mellem fire lande: Tyrkiet, Syrien, Irak og Iran.

  Alevierne er Tyrkiets største religiøse minoritet. De er anderledes sekulære end så mange andre grupper. Der bor ca. 10-17 mio. alevier i landet, og de udgør mellem 15 og 25% af befolkningen.
  Alevisme er en tro med elementer fra islam og de østlige religioner, shamanisme og zarathustrisme. Den blev grundlagt af guruen Haci Bektas i det 12. århundrede (...)

  Generelt lægger alevierne mindre vægt på Koranen og overholder ingen af islams fem søjler som foreskrevet i sunni- og shiaislam (trosbekendelse, fem daglige bønner, almisse til fattige, fasten under ramadanen og pilgrimsfærd til den hellige by Mekka). I stedet er deres religiøse pligter: "Værn om dine hænder, mund og ryg", dvs. at man ikke må stjæle eller bagtale andre (...)

  Hvorvidt alevierne er muslimer eller ej, er et spørgsmål, som deler vandene - også blandt alevierne selv (p. 59).
  Tyrkiet 1923-2013 fortæller om Recep Tayyip Erdoğan, der har haft magten i landet de seneste år, samt hans religiøse parti, AK. I tillæg hertil Tyrkiets rolle i Mellemøsten, herunder Erdoğans arbejde for, at Tyrkiet skal være en regional stormagt.

  For folk, der har faglig interesse i emnet, er Serinci og Benlis bog et godt køb. Den er nemt læst og informativ på et gymnasialt, introducerende niveau.

  * * * * *


 • Andrew Finkel: "Turkey: What Everyone Needs to Know".
 • 224 sider (paperback), 16,95 US dollars.
 • Fås også som hardcover til 78,00 US dollars.
 • Udgivet 2. marts 2012.
 • OXFORD UNIVERSITY PRESS - KAN KØBES HER.

  DENNE NEMT TILGÆNGELIGE BOG er skrevet af Andrew Finkel. Han har arbejdet som journalist i Tyrkiet i to årtier, bl.a. for seriøse britiske og amerikanske medier som The Economist, TIME og The Times. Forfatteren undersøger de geopolitiske, økonomiske og kulturelle dimensioner af Tyrkiets seneste historie og lægger desuden vægt på, at Tyrkiet begynder at fremstå som en vigtig aktør i verdenspolitikken samt har øget sin indflydelse internationalt, bl.a. ved at forfægte afhængige udenrigspolitiske positioner.

  Bogen er kulturelt oplysende og kommer ind på forhold som etnicitet, tyrkisk sprog (hvis alfabet landsfaderen Kemal Atatürk latiniserede) samt Tyrkiets demografi og regioner. Med udgangspunkt i året 1301 går bogen kronologisk frem i forhold til landets historie og besvarer bl.a. spørgsmålet: What was the genesis of modern Turkey? - og her spiller Atatürk og hans markante reformer en ikke ringe rolle.

  Kapitel 3 og 4 er viet til emnerne Economy, resp. Turkey's role in the world. I denne forbindelse kommer bogen ind på Erdoğan og AK-partiets gennemgribende samfundsreformer her i det 21. århundrede. Tyrkiets position i forhold Irakkrigene samt til Israel nævnes også. Endelig behandles forholdet mellem religion og samfund i kapitel 6, der er bogens sidste før en kort konklusion.

  * * *

  DIDAKTISK er bogen bygget op som spørgsmål og svar, hvilket i grunden er en god idé. Følgende er eksempler på glimrende og relevante spørgsmål, som bogen giver svar på:
  • What is Turkey's economic potential...?
  • What are the differences between Ankara and Istanbul?
  • Is Turkey really European enough to be a member of the EU?
  • Are Turkish political parties deeply ideological?
  • What are the major forces in Turkish politics?
  • What sort of Constitution does Turkey have?
  • Is Turkey in danger of becoming a fundamentalist state?
  • What is the status of women in Turkey?
  Bogen synes nem at læse for danskere, herunder fagfolk, fordi det anvendte engelske er ret ligetil og ukompliceret, også selvom der indimellem kommer "eksotiske" tyrkiske ord med, der skal læres. Trods bogens enkelthed, er den ikke sky i forhold til at behandle problematiske spørgsmål som f.eks. ekstremisme og forholdet til armenierne.

  Det er som om formidlingen med vilje er gjort nem og ligetil, også selvom det er en OXFORD-bog. Andrew Finkels bog synes at rette sig imod et bredere læserskare, hvilket illustreres af undertitlen What everyone needs to know. Bogen kan henvende sig til studerende/akademikere inden for Mellemøststudier, men kan pga. sin lettilgængelighed i realieten læses af alle. Bogen gestalter en fortrinlig og nogenlunde bred indføring i Tyrkiet og landets anliggender. Den giver en fornuftig grundviden, men den næppe betegnes som dybdegående eller komplex.

  * * * * *


 • Bill Park: "Modern Turkey: People, State and Foreign Policy in a Globalised World".
 • 272 sider. Paperback: 51,95 US dollars. Hardback: 140 USD.
 • Udgivet 29. august 2011.
 • Forlaget ROUTLEDGE- KAN KØBES HER.

  DENNE SPÆNDENDE LÆREBOG giver et bredt og omfattende overblik over moderne Tyrkiet. Også her er et udgangspunkt, at Tyrkiet udgør et brohoved mellem kontinenter i en mere og mere internationaliseret og globaliseret verden. Bogens temaer er komplekse og mangefacetterede på en behagelig måde. Bogens analyser er dybdegående og spænder lige fra politik, landets politiske kultur, økonomi, internationale forbindelser over den tyrkiske verden (herunder den tyrkiske diaspora), religion til landets nyere historie.

  Kan Tyrkiet tjene som rollemodel for den muslimske verden? - Dette er et af de spørgsmål, som bogen stiller. Bogen er inddelt i 13 kapitler, hvoraf nogle bærer disse titler:
  • Introduction: globalization, Turks and Turkey.
  • Kemalism and state security.
  • Turkey's Europeanization: a journey with an arrival?
  • Turkey and the Kurdish issue: a transnationalized domestic problem.
  • A new foreign policy for a globalized age?
  • Turkey between East and West: a bridge or afloat?
  * * *

  BOGEN ER SKREVET på et akademisk engelsk med et cirka middelhøjt lixtal. Der er ingen illustrationer, og der er ikke gjort noget ud af layouten. Alligevel er bogen ikke grafisk set svær at læse. Sproget, som er amerikansk, kræver lidt mere. Her skal gives et par eksempler på emner og sproganvendelse i bogen:
  Situating Turkey geopolitically has never been easy. It can be seen as both the only European country in the Middle East and as the only Middle Eastern country in Europe, and indeed as neither, as what used to be known in European diplomacy as 'the Near East' or 'Asia Minor' or today perhaps as part of 'Eurasia' (p. 103).

  That Ankara has not always chosen to maximize its options can itself be seen as a chioce. The Cold War was highly instrumental in pushing Turkey towards its western security orientation. It also cut Turkey off from much of its regional hinterland, in the Balkans, the Caucasus and Eurasia. However, Turkey's approach to those parts of its 'near abroad' with which it remained free to cement closer relationships, notably the Middle East and north Africa, was left undeveloped. In time, this apparent preference for regional isolationism might come to be regarded as a curiosity or aberration (p. 103).

  Yet the sometimes inconsistent and unhelpful stances exhibited by the emotional intensity of Ankara's verbal attacts on Israel, the welcome afforded to the Hamas leadership, the apparent embrace of Sudan's president Bashir, the determined pursuit of good relationships with Iran and Syria even in the face of Washington's unease, and the opposition to Rasmussen's appointment as NATO secretary general because, as a Danish minister, he could be associated with the controversial publication in a Danish newspaper of cartoons ridiculing the Prophet, have given some western observers pause for thought (p. 121).
  Kapitel 7 om Tyrkiets udenrigspolitik i en globaliseret tidsalder, hvor ovenstående citater stammer fra, er yderst interessant. Det er måske bogens bedste kapitel. I kapitel 11, som bærer titlen Migration, Turkey and Turks, fokuserer Bill Park, der er senior lecturer i strategiske studier ved King's College i London, på migration som et globalt fænomen, herunder migration til Tyrkiet samt via Tyrkiet til f.eks. Europa og USA.

  Bogen behandler vigtige emner og tematikker, som er relevante hvis man ønsker at forstå Tyrkiet på et højere videnskabeligt analyseniveau. Den henvender sig derfor glimrende til studerende/akademikere inden for Mellemøststudier samt strategiske og udenrigspolitiske studier og giver bredspektrede og dybdeborende analyser af mangehånde forhold omkring det moderne Tyrkiet - også selvom bogen er fire år gammel, om end det så betyder, at de seneste udviklinger/tendenser ikke er med.