HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Ny CAMBRIDGE-bog om krydsfeltet mellem filosofi og litteratur


Af Flemming André Philip Ravn,

Publiceret 21. september 2014.


© Copyright: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • Anthony J. Cascardi: "The Cambridge Introduction to Literature and Philosophy".
 • 223 sider. Pris, uindb.: 27,99 amr. dollars, cirka 163 kr.
 • CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS. KAN KØBES HER / BUY HERE.

  FILOSOFI/LITTERATUR: De to meget forskellige intellektuelle traditioner, filosofi og litteratur, krydser af og til faglige klinger. Traditionelt kan disse to human- videnskabelige disicpliner noget forskelligt, og de vil noget forskelligt. Hvordan og hvorfor søger nyudkommen engelsksproget Cambridge-bog at finde ud af. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Anthony J. Cascardis bog, som sætter klassisk dannelse på nye formler.


  LAD MIG FØRST slå fast, at bogens titel på flere måder er vildledende:

  1) Skønt ordet "introduction" indgår i titlen, er bogen på ingen måde enkel eller nem. Bogen kræver tværtimod en betydelig forhåndsviden om klassiske studier i en grad, der rækker ud over, hvad man eventuelt har lært i oldtidskundskab, f.eks. en velbevandrethed i Platon, Hesiod og Aristoteles' respektive forfatterskaber. Til gengæld giver bogen læseren mulighed for at lære meget om disse emner.

  2) At dømme alene fra titlen skulle bogen være en introduktion til de to humanistiske fag, litteratur respektive filosofi. Men sådan er det ikke. Bogen handler om krydsfeltet mellem filosofi og litteratur - og set med litterære briller synes det i lidt for høj grad at ske på filosofis præmisser. Litteraturen anskues som en kognitiv aktivitet, der kan noget andet end filosofi, fordi disciplinen er mindre stringent end filosofi, idet kravet om og til sandhedsbegrebet ikke er altafgørende for litteratur.

  Forfatterens udgangspunkt er imidlertid, at litteratur og filosofi længe har haft en fælles interesse i de "evige" spørgsmål om sandhed, værdi og form - noget, som har optaget den vestlige akademiske tradition siden dens grundlæggelse i Antikens Grækenland. Cascardis bog, der dækker en bred vifte af genrer og emner, sonderer og forsker i forfatterskaber fra Oldtiden til nutiden og sætter deres opfattelser i forhold til hinanden. Forfatteren påviser, hvorledes der er store forskelle mellem de enkelte forfattere og de historiske perioder. Derfor må man regne med, at han sætter nøglefigurer - eksempelvis Nietzsche, Camus, Lukács, Heidegger, Schopenhauer, Rabelais, Henri James, Woody Allen og Proust og mange flere - stævne med Antikens store tænkere. Et sted skriver forfatteren:
  But it was only with Plato and then with Aristotle that the term "philosophy" acquired a precise and stable meaning. Before Plato, the ability to speak the truth was associated equally with the poets. The poet's speech in Archaic Greece was closely associated with two primary powers, both of which were grounded in religion and sustained as part of the social practices of a cultic society: the power of memory and the power of the muse.

  Poets were able to draw on these powers in order to interpret and sing the praise of the gods and to memorialize the great deeds of heroes. Poets, possesed by the muses, came to interpret the Titan goddess of memory, Mnêmonysnê, just as the prophets interpreted the god Apollo.

  Classical scholars and anthropologists have suggested that the powers of memory associated with ancient songs of praise were not open to question or dispute. Moreover, the poet's memory offered access to truths that were not available directly in experience, either because they belonged to the distant past or because they were located in a realm beyond the reach of mortals. (p. 13)
  Som man kan se af citatet, bygger bogen i høj grad på den klassiske græske verdens opfattelser og verdensanskuelse.  CASCARDIS BOG ER BYGGET op omkring tolv tematiske kapitler, som hver afsluttes med en litteraturliste som inspiration til videre studier. Nogle af kapitlerne har følgende titler:
  • Actuon, Imitations, Conventions of Make-Believe
  • The Single Observer Standpoint and Its Limits
  • Contingency, Irony, Edification: Changing the Covnersation about Truth
  • Values, Contingencies, Conflicts
  • Reason and Autonomy, Imagination and Feeling
  • Opacity
  • Ubiquitous Form
  • Linguistic Turns
  • Form, Narrative, Novel
  * * *

  MENS FILOSOFI ER "objektiv", kan litteraturen synes mere "subjektiv" i sin tilgang til de temaer og genstandsområder, den behandler. Det handler om, at litteratur grundlæggende set er en fiktiv genre, hvor det enkelte værk formuleres af en forfatter og udsiges af en fortæller. Desårsag handler det om perspektiv: Hvorfra anskues en idé? Under et afsnit kaldet Beyond Good and Evil forklarer forfatteren dette:
  Nietzsche's views have such tremendous affinity with literature because what we intuitively understand, and sometimes take for granted, about fiction and other forms of literature resonates deeply with his understanding of a world constructed of values. It's not that literary texts always bear thematic support for his views about nihilism, the overcoming of all values, or the figure of the "superman".

  Rather, it is that most are committed to the principle that the world is an assemblage of perspectives. Literature knows that the world is always "seen" (hence interpreted, valued) from some particular standpoint. It cannot be presented or seen from all perspectives. Even when a narrator assumes an omniscient stance, this is the end only a stance, and furthermore only a stance about the characters and events in a fictional world.

  The commitment of literature - by virtue of its very existence as literature - is to the possibility that things might always be otherwise. Things are the way they are in one particular literary universe or "world vision" (p. 105).
  Dermed kommer litteraturens fiktive væsen til at spille den rolle, at hver litterært værk for sig kun an udgøre en subjektiv sandhed for sig selv i sit eget univers, men ikke nogen højere, objektiv, almengyldig sandhed som den, man efterstræber i filosofi.

  * * *

  ALT I ALT er Cascardis bog interessant læsning, om end den indeholder noget helt andet, end titlen umiddelbart lover. Den kan især interessere læsere, der dyrker filosofiens idealer og er interesseret i Antikkens fine dannelseselementer. Set fra et litterært synspunkt kan man sige, at bogen sætter litteraturens fiktive verden i relief ud fra filosofiens stringente præmisser. På denne måde kan man også lære noget om moderne litteratur. Til min egen smag hviler bogen dog for meget på ortodoks filosofi.