HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Ny, velskreven biografi roser ANGELA MERKEL og hendes virke som konservativ tysk kansler


Af Flemming André Philip Ravn,

Publiceret 20. september 2014.


© Copyright: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


 • Stefan Kornelius: "Angela Merkel: The Chancellor and Her World (The Authorized Biography)".
 • 279 sider. Pris, uindb.: 7,99 britiske pund, cirka 75 kr.
 • Udg. 2013 på tysk, 2014 på engelsk, ALMA BOOKS.
 • Oversat fra tysk til engelsk af Anthea Bell og Christopher Moncrieff. KAN KØBES HER / BUY HERE.

  GERMANISTIK/HISTORIE: Nu er der udkommet, hvad der betegnes som en "autoriseret" biografi over Angela Merkels liv og hendes embede som tysk kansler, hvilket den engelske oversætter kalder hendes "chancellorship". Hvad betyder det mon, at Merkel sidder i toppen af Europas mest magtfulde økonomi? Bogen er oprindeligt skrevet på tysk og er nu oversat til engelsk. Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder Stefan Kornelius' rosende biografi.


  ANGELA MERKEL ER FØDT i 1963 og opvokset i det tidligere DDR, der i bogen kaldes "another world". Hendes mor var lærer og faren præst. Livet i præstegården og Angela Merkels opvækst beskrives som et idyllisk miljø og en tryg barndom: "Life in the parsonage, the sheltered idyll, intellectual brilliance - this conjures up the German intellectual bourgeoisie of the Biedermeier period, the rapid industrial expansion of the late nineteenth century in Germany, evoking safety and security" (p. 17).

  Efter sigende skal Angela Merkel aldrig rigtigt have følt, at DDR var hendes naturlige hjem. Men hun tilpassede sig forholdene og prøvede at få det bedste ud af dem. Tidsmæssigt befinder vi os under Den kolde Krig. I skolen var hun uhyre dygtig til sprog, herunder russisk og blev udtaget til at komme til Moskva på sprogtur. Et år vandt hun sågar guldmedalje for at være sin årgangs bedste elev til russisk. Dog kan hun ikke betegnes som russofil, hvilket også Stasi skrev om hende i deres berygtede kartotek.

  Sovjetunionen, herunder russisk sprog og kultur samt den kommunistiske ideologi spillede den vigtigste rolle i alle de østeuropæiske diktaturer, ikke mindst i DDR - og ikke kun politisk og kulturelt, men også militært. Merkel-familien boede i Templin, hvorom forfatteren skriver
  :
  "Among the more exotic aspects of Templin was the Soviet garrison stationed in Vogelsang, just outside the town. After Wünsdorf, Vogelsang was the largest Soviet military base outside the Soviet union. The 25th Armoured Division and many other unites were based there (p. 17).
  * * *

  ANGELA MERKEL HAR ALTID været flittig og ambitiøs. Om end uddannet fysiker søgte hun en politisk løbebane. Dette skyldtes især indtrykket af våbenkapløbet mellem Øst og Vest samt udstationeringen af mellemdistance-raketter i midten af 1980'erne. Med Genforeningen begyndte Merkel for alvor at træde frem. I løbet af en kort årrække kom hun til at stå i spidsen for CDU, Tysklands konservative parti. Tilsyneladende er der ikke meget af den ideologiske indoktrinering fra DDR-diktaturet, som hænger ved. Merkel blev landets borgerlige kansler, og lige pludseligt dukkede hun op på den internationale politiske arena, nærmest kastet ind i EU's højere lederskab, herunder også i toppen for Den europæiske Forbundsbank, der styrer den kriseramte euro.

  Disse offentlige hverv kræver en uhyre balancegang, blandt andet af historiske årsager. Merkel må ifølge forfatteren hele tiden bevise, at hun ikke ønsker at gøre Europa mere tysk eller alt for meget varetage tyske interesser i EU eller i EU-banken, skønt Tyskland er det førende og mest stabile vækstlokomotiv i europæisk økonomi.

  Tysklands størrelse og rolle i Europa samt landets national- socialistiske og erobringslystne fortid er en kilde til mange overvejelser og udfordringer, der gør, at kansleren må træde varsomt. Zonen for euro-valutaen gennemgår i disse år en hidtil uset krise, og selvom Merkel (dvs. de tyske skatteydere) hjælper fattigere EU-lande ved at pumpe millioner af euro ind i misrøgtede eller korruptionsramte økonomier, er lønnen ofte utak. Forfatteren skriver, hvorledes Merkel må fare med lempe:
  But she [Merkel] has yet not found an answer to the dilemma described by Bismarck: Germany is too small to exercise hegemony in Europe, and yet too large for its equilibrium. Or, to rephrase this in modern terms: Germany is too strong to be absorbed into the structures of Europe, and too wak to impose what it believes are the right policies on other nations. Historians refer to this as semi-egemony - not a comfortale position for any country (p. 11).

  SOM I ALLE BIOGRAFIER følger man hovedpersonens livsvej ned gennem årene. Denne biografi kaster lys på personen bag politikeren fra hendes ungdom og til at være æresgæst ved en statsmiddag i Det Hvide Hus. Ligeledes beskæftiger den sig med hendes politiske anskuelser og verdensbillede samt ikke mindst hendes forhold til vigtige borgerlige begreber som frihed og velstand. Frihed betyder meget for hende. Barack Obama tildelte hende the Presidential Medal of Freedom, men ikke så meget for hendes andel i udfasningen af Tysklands atomprogram, men derimod for hendes egen personlige historie og udvikling.

  Med stor ligefremhed diskuterer bogen fru Merkels personlige forbindelser med internationale kolleger såsom David Cameron, Barack Obama og Vladimir Putin samt ligeledes forholdet til Israel, som Tyskland har et særligt karmisk forhold til på grund af nationalsocialismen under Det tredje Rige. Med hensyn til sidstnævnte har forfatteren skrevet et helt kapitel, The Light of Zion: The Fascination of Israel, hvori der står, at Merkel er meget passioneret omkring dette land, som hun har besøgt ikke mindre end fire gange i sine første syv år som kansler.

  * * *

  HVORDAN ER HUN EGENTLIGT, og hvem er hun, denne Verdens magtfulde kvinde? Hun er operaelsker, en stor fan af Wagner, især hans Tristan og Isolde. Forfatteren nærmer sig en karakteristisk enkelte steder, f.eks. her:
  Anyone who spends time observing Merkel will soon be able to understand and categorise her. The Chancellor reveals her sensibilities and idiosyncrasies in a relatively open way. She doesn't indulge in role play, she is not glib or capricious, self-important or condescending, she doesn't rant or rave, she isn't whimsical. It is easy to say what Angela Merkel is not. But if none of the describes her character, then what does? (p. 62).
  Bogen er ekstremt positiv over for Merkel, måske fordi det er en officiel biografi. Man kan spørge, om hun slet ingen dårlige egenskaber har. Et sted skriver Stefan Kornelius imidlertid dette, som viser, at Merkel trods alt også har lidt kant:
  When someone doesn't live up to her expectations, Merkel can be cold, cutting and sarcastic. THose who work in her private office know that she is most dangerous when she is perfectly calm. When she is quiet, there is an outburst waiting just around the corner. Merkel never shouts, she just gets sarcastic - and then she strikes (p. 66).
  * * *

  STEFAN KORNELIUS' BIOGRAFI, som i den engelske oversættelse bærer titlen Angela Merkel: The Chancellor and Her World er bygget op omkring i tretten tematiske kapitler. Nogle af kapitlerne har følgende undertitler:
  • Merkelmania: The Chancellor's New Power
  • Another World: A Sheltered Life in the GDR
  • In Search of New Frontiers: Breaking into Politics
  • Necessary Evils: The Chancellor and Her Coalitions
  • Pacific Dreams: Yearning for the USA
  • The Great Crisis: Angela Merkel's Battle for Europe
  • The British Problem: Keem Them in
  Sidstnævnte kapitel handler om briternes EU-skepsis og Tyskland og andre EU-landes forsøg på at beholde Storbritannien i EU, om end briterne ønsker at afholde en afstemning om landets fortsatte medlemskab af unionen.


  DET ER NATURLIGVIS interessant at læse en biografi om én af Verdens mest indflydelsesrige kvinder. Forfatteren er den erfarne journalist Stefan Kornelius, der også er leder af den udenrigspolitiske afdeling hos Süddeutsche Zeitung. Han virker ganske overbevisende i sin skrivestil, men hvad skal man lægge i betegnelsen "den autoriserede biografi" - er der mon tale om en slags officiel propaganda?

  Bogen indeholder en del citater af Merkel selv og folk omkring hende, men altid med ikke særligt præcise kildehenvisninger. Der er f.eks. ingen fodnoter eller litteraturliste, hvilket trækker nedad i genreniveau. Ligeledes kan biografien sine steder forekomme både triviel og glat. På den anden side er det rart at læse en biografi, som virker seriøs, og som ikke er nogen decideret smædekampagne eller sensationalistisk i sin tilgang.

  Biografien er absolut velskrevet - den sproglige oplevelse er helt i top. Det anmeldte eksemplar er engelsksproget, og biografien fremstår i et uhyre dejligt og flydende sprog. Det er en god oversættelse, der er let og behagelig at læse, så der skal gives stor kudos - stor cadeau - til oversætterne Anthea Bell og Christopher Moncieff. Biografien kan anbefales, fordi den giver gode indblik i tysk politik såvel som europæisk kulturhistorie. Og skønt bogen kan forekomme at være en lidt ukritisk hyldest af Angela Merkel, er den bestemt læseværdig.