HOME || TIDLIGERE ARTIKLER || SUPPORT || ABOUT

       Litteratur || Engelsk || Fransk/italiensk || Lingvistik
       Psykologi || Historie/samf/arkitektur || Film/teater/musik/udstillingerAnmeldelse: Borgerlig EU-kritik: En gendrivelse af den officielle fortælling om "Fredens Europa"


Af Flemming André Philip Ravn

Publiceret 30. juni 2014.


© Copyright: Uddrag må citeres med korrekt kildeangivelse.


Kasper Støvring: "Fortællingen om Fredens Europa - Hvordan Den Europæiske Union truer freden ui Europa - og hvrodan nationalstaterne sikrer den. Forlaget MUNCH & LORENZEN.
133 sider. Pris (uindb.): 150 kr. INKLUSIV levering.
Kan købes her.


SAMFUNDSDEBAT/POLITIK/EU: Leder den fremad-skridende integration af den kriseplagede Europæiske Union frem, drevet af føderalisme, frem mod opløsningen af de europæiske nationalstater? Dette undersøger den konservative samfundsdebattør Kasper Støvring i sin bog Fredens Europa, hvori han analyserer EU-projektets fortælling og kommer frem til, at multikulturelle stater som EU altid har været "kilde til ustabilitet, mistillid og konflikter". Tidsskriftet Epsilons redaktør, Flemming André Philip Ravn, anmelder her Støvrings bog.


FORSIDEN LIGNER MEST AF ALT forsiden på en maoistisk traktat, måske lige bortset fra farven. Kasper Støvring ønsker at gøre op med forestillingen om "Fredens Europa" som en frelse i Europas historie. I hans optik skyldes dette, at vi i vores tid har fred i Europa, ikke EU, men derimod "etableringen af kulturelt homogene nationalstater" (p.3).

Ifølge forfatteren har EU over de senere år seriøst ændret karakter fra at være et samarbejde med folkeligt mandat omkring indre marked med handel og varers - og ikke nødvendigvis personers - frie bevægelighed. EU er forvandlet fra et rent økonomisk projekt til et ideologisk projekt, mener han. I tråd hermed var indførelsen af den fælles valuta euroen en fatal kursændring, et risikabelt eksperiment, der fremmer den føderale integration. Endvidere forklarer Støvring:
En EU-begejstret elite har med andre ord eksperimenteret med velfungerende samfund uden at have den fornødne indsigt i basale økonomiske styringsinstrumenter. Eller den har slet og ret blæst på almindelig erfaringsbaseret visdom, fordi den frygtede et stærkt, forenet Tyskland, og i øvrigt var forblændet af utopiske idealer om en ny og bedre verden. Nu sidder vi så i fæden, og i bl.a. Danmark undgælder vi for en gældskrise, vi er uden skyld i (p.7).
Støvring fortsætter sit frontalangreb på EU's konstruktion og den "eksplosive" udvikling de seneste ti år, som han mener har udhulet blandt andet ytringsfriheden og andre borgerlige frihedsrettigheder, bl.a. på grund af domstolskapring:
EU er blevet en trojansk hest, der tvinger nationalstaterne, som alene nyder folkelig opbakning, til at gennemføre langt over 60.000 love, forordninger, reguleringer, direktiver og beslutninger (..) Vi har at gøre med et omfattende lovkompleks, der giver EU-domstolen magt til at definere lovenes nærmere indhold. Og vi taler altså om dommere, der i stigende grad optræder som folkevalgte uden at have demokratisk mandat (p.9).


Kulturforsker og samfundsdebattør Kasper Støvring er
født i 1973. Han er uddannet ph.d. i litteraturvidenskab.


BOGEN INDEHOLDER ud over en indledning følgende seks kapitler:
  • Fortælligen om EU som fredens projekt
  • Nationalstaterne sikrer freden
  • Grundlæggende problemer med EU
  • EU underminerer nationalstaten
  • Domstolsstyring ødelægger folkestyret
  • En anden vej frem
Der er ingen tvivl om, at bogen er ganske subjektiv, dvs. at emnet er anskuet igennem en prisme af Kasper Støvrings egne synspunkter. Det bliver bogen ikke nødvendigvis dårligere af. Tværtimod. Man kan mærke, at det er et vidende engagement, der driver pennen. Forfatteren kommer ind på de senere årtiers politiske historie, f.eks. kommunismens sammenbrud og dermed Den kolde Krigs ophør. Efter Murens fald troede mange, at alle ikke-vestlige lande ville blive som i Vesten, men da 1990'erne var slut, styrtede denne drøm i grus. Storpolitik, stormagtsambitioner og dermed geopolitik vendte tilbage og blev helt tydelig under Putins ledelse:
EU har simpelthen svært ved at omstille sit idealistiske projekt til en verden præget af geopolitiske stridigheder. EU kan ikke længere håndtere de sikkerhedspolitiske udfordringer og synes selv at være løbet over ende af historien. Udvidelsen skabte nemlig problemer med stormagten Rusland. Problemerne kunne håndteres, da Rusland stadig var svagt, fattigt og kæmpede med indre problemer.

Men i 00erne oplevede Rusland en genrejsning og revitalisrede sin stormagtstatus ved at dominere i landets traditionelle interesse-sfære, det vestlige Eurasien. Det har kastet EU ud i en gammel type konflikt, som det ikke bryder sig om, ja, som det slet ikke er gearet til. I kraft af sien postmoderne idealer lever EU nemlig parakdoksalt nok i fortiden, og i takt med at EU viser enorme svagheder, er Rusland i færd med at sondere de øvrige strategiske interesseområder. (pp. 30f).
EU-debatten handler ikke kun om politik og magt, men også om identitet, værdier og universalisme. Kasper Støvring konkluderer, at der er gode grunde til at være modstander af EU - men er alligevel fortaler for et europæisk samarbejde, thi "Der findes jo en bevaringsværdig europæisk identitet og kultur, og hvis de europæiske befolkninger skal samles, må det være om kulturen" (p. 37).
I modsætning til EU hviler det nationale kulturfællesskab på en lang tradition (...) Mange tror imidlertid, at det nationale folkestyre på vellykket vis kan afløses af en overnational politisk konstruktion, der blot baserer sig på ideen om en teoretisk kontrakt, der er udtryk for en meget tynd fælles vilje og primært bygger på menneskerettighederne (pp. 89f).
Her ses det, at Støvring mener, at nationalstaterne og folkenes nationale identiteter er den bedste garant for sammenhængs-kraften (på grund af stærke følesmæssige bånd og en dermed opstået tillidskultur). Samtidigt mener han, at nationernes kulturarv med den førte EU's politik synes at blive kastet over bord. I denne anledning mener han, at særligt kristendommen skal fremmes som identitetsskabende værdi for europæerne, hvilket må siges at være en typisk konservativ mærkesag.

Indtil videre er dette dog ikke lykkedes, fordi "eliten" ikke vil have dette indskrevet i EU's forfatning - men "Selv en Voltaire og en Nietzsche er født ud af en kristen kultur", mener Støvring (p. 38), der desårsag frygter udsigten til et ikke-kristent Tyrkiets optagelse i EU.Kasper Støvring har bl.a. udgivet bogen "Sammenhængskraft" (Gyldendal, 2010) om betydningen af national identitet.


I SIDSTE KAPITEL med titlen "En anden vej frem" skriver forfatteren dette drastiske, at "et multikulturelt imperium som EU er opskriften på kriser og fjendskab" samt at EU-domstolen har til opgave "at undertrykke folkenes selvbestemmelse og konstant drive EU-projektet fremad". Forfatteren føler sig som europæer, om end han er EU-skeptiker. Som litterat har han studeret store europæiske forfatterskaber og forfattere, med hvem han føler kulturel affinitet.

Som en anden vej for EU end mere integration peger han på Europa som et frihandelsområde, der fokuserer på vækst, innovation og konkurrence, et attraktivt sted for investering, som drager "fordele af veluddannede og velfungerende borgere, arbejdstagere og forbrugere, der trives i deres suveræne nationalstater (...) Et samarbejde mellem selvstændige nationalstater vil ikke blok kunne skabe velstand, men også frihed og fred", er hans tese (p. 128).

* * *

KASPER STØVRING skriver om et emne, han har beskæftiget sig med i en årrække, og det kan man se. Han er blandt andet kommentator hos Berlingske. Da EU den 10. december 2012 modtog Nobels Fredspris, som anses for at være den fineste fredspris overhovedet, fik forfatteren lyst til at samle sine betragtninger over EU, og det er der kommet denne nye bog ud af. Støvring har tilknytning til CRITIQUE, som er et fælleskab for borgerlig idédebat og kulturkamp. Om det rent faktisk er lykkedes forfatteren at gendrive EU's officielle fortælling om "Fredens Europa", må være op til den enkelte læser at afgøre.

Bogen om Fredens Europa er ganske nem og overskuelig at læse. Fremstillingen indeholder dokumentation i form af citater samt referencer til kilder og nyhedsmedier. Personligt kan jeg bedst lide fuldstændige referencer frem for blot URL-adresser til websider, fordi fuldstændigheden giver læseren fuld info om kildens forfatter, titel, medie og dato, da webkilder kan være flygtige, mens man med info kan finde artiklerne andre steder. Generelt er ideen med at skrive bogen god. Centrum-højre kun har få EU-skeptiske debattører, og bogen kan være inspirerende for dem, som søger at få flere svar i EU-debatten, end dem der normalt gives. Politik kan imidlertid være lidt tørt og abstrakt at læse om, og derfor skal man nok være meget interesseret i emnet for at få det fulde udbytte af debatten.